Miloslav Študent - renesanční loutna, arciloutna, barokní kytara

Image
Image
Image
Image
Miloslav Študent vystudoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s Magdalenou Koženou, Vladimírem Richterem a Věrou Mikuláškovou). Po období, kdy byl odkázán jen na mistrovské kurzy (S. Juřica, L.  Contini , A. Bailes , H. Smith) odešel studovat hru na loutnu do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě Roberta  Giniho (Mezinárodní hudební akademie v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom oboru hra na loutnové nástroje.
Hru na loutnu učil na Akademii staré hudby při FF MU v Brně (2002-2012), jejímž vedením byl pověřen v letech 2004-2008. V letech 2007-2012 působil jako lektor hry na loutnu Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Kromě jiného se také významně podílel na hudební přípravě a realizaci inscenace opery L´ Orfeo Claudia Monteverdiho v Národním divadle Praha.
Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, R. Gini, I. Troupová, J. Lewitová, B.  Zanichelli, M. Cukrová, M. Knoblochová, M. Pospíšil ad.) i s tělesy ( In Cordis Ensemble, Flores Musicae, Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Musica Florea, Academia Montis Regalis Mondovì, Margaretha Consort Nizozemí, Capella Regia Praha, Musicalische Copagney Berlin, Teatro Franco Parenti Milano, Musica Bellissima Praha, La Gambetta Brno , Geisslers Hofcomoedianten, Cappella Ornamentata ), s nimiž koncertoval kromě Evropy také v zámoří. Vystupuje také sólově a nahrává pro různá hudební vydavatelství, rozhlas, TV a film.
Image
Image